Login

Register

Login

Register

کتاب زبان | بهترین کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی در ایران- محمود جولایی

13,000 تومان

آموزش زبان انگلیسی از طریق کتاب های خودآموز زبان انگلیسی در ایران بسیار متداول شده است. اما کتاب آموزش زبان انگلیسی مناسب برای آموزش املا در ایران وجود نداشت تا اینکه روزی تصمیم گرفتم برای این ضعف سیستم آموزش زبان انگلیسی گامی بردارم.

توضیحات

آیا می دانستید که املای انگلیسی قاعده مند است؟

ما چطور هجای (املای) کلمات انگلیسی یا فارسی را یاد گرفتیم؟ 

کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی

اگر از دوران دبستان و ابتدایی یادتان باشد معلم در دفتر مشق ما یک کلمه را سر سطر می نوشت و ما از روی آن رونویسی می کردیم. فرایند آموزش هجای نوشتن، ابتدا با نقاشی شکل حرف و بعد ها کلمه آغاز شد. به تدریج به ما آموختند که حروف را به هم بچسبانیم و یک واژه جدید بسازیم. با کلمات مختلف هم جمله ساختیم و این فرایند آموزش نگارش کلمه و عبارت در همه زبان ها کم و بیش به همین شکل انجام می شود. یعنی ما شکل و فرم حروف را بخاطر میسپردیم و راه دیگری هم وجود نداشت.

پس چرا غلط می نویسیم؟

روش حفظ شکل حروف و ترکیب انها متداولترین روش آموزش املا هست و همه ما هم به همین روش هجای کلمات را آموخته ایم. اما مشکلی که پیش می آید زمانی است که ما در کلمات به مواردی برمی خوریم که با صوت تقریبا یکسان هجای متفاوتی دارند. مثال ما در فارسی چند حرف «ز» و «ظ» و «ض» را تقریبا با یک صوت و اوا تلفظ می کنیم. گوش ما خیلی قادر به تشخیص اینکه «زرنگ» و «ظریف» و «ضرر» با کدام «ز» باید نوشته شود نیست. تنها راه هم بخاطر سپردن شکل و ترکیب کلمات مختلف و هم خانواده هست.

کلمات مشابه (similar words in English):

کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی

در انگلیسی هم همین مشکل را داریم. به دو جمله زیر توجه کنید:

 • He ran bang against the wall –  او محکم به دیوار خورد.
 • Ron was right about the result of election  – راون در مورد نتیجه انتخابان نظر درستی داشت.
 • Run over to the store and get me some sugar – تند برو به مغازه و برایم قدری شکر بگیر.

در سه جمله بالا تشخیص اسپل (spell) یا هجای درست واژه مشخص شده کمی دشوار است. مخصوصا برای افراد مبتدی که نقش کلمه در جمله و زمان جمله و ترکیب های مختلف را قادر به تشخیص نیستند احتمالا اشتباه بنویسند.

کلمات هم آوا (English Homophones):

مشکل بسیار بزرگ در املای انگلیسی نوشتن کلمات هم آوا است. کلماتی که تقریبا و یا دقیقا شبیه هم تلفظ می شوند و در هجا با هم تفاوت دارند. کلمات هم آوا این هست که مثل سه کلمه «ran-run-Ran» که یکی اسم باشد و دیگری مصدر بدون to  و گذشته (حالات مختلف: runs, running, ran, run)، نیست که کار راحت باشد. تازه تلفظ این سه واژه کمی تفوت دارد و برای انگلیسی زبان ها به راحتی قابل تشخیص است.

اولین توصیه من برای درست نویسی، درست خواندن و زیاد خواندن است. البته خواندنی که همراه با تلاش برای تلفظ صحیح و دقت به ترکیب و هجای واژه هاست.

کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی

به مثال های زیر توجه کنید:

 • Break – brake 
 • steel – steal
 • stairs – Stares
 • site – sight
 • New – knew
 • to – too – two
 • whether – weather

و صدها مثال دیگر از کلماتی که تلفظ یکسانی دارند ولی در نوشتن متفاوت نوشته می شوند(هجای متفاوت) موردی است که افراد را در نوشتن به شک می اندازند. ما در این موارد باید نقش کلمه در جمله و همچنین مفهوم جمله را دقت کنید و با کلمات آشنا باشیم.

من برای رفع این مشکل کلمات پرکاربرد را گرداوری کردم و در کتاب خودآموز املای انگلیسی همه آنها را معرفی می کنم و توضیح دادم که در رابطه با درست نویسی این گونه کلمات چکار باید کرد. آخرین راه هم این هست که شکل و نوشتار برخی کلمات را باید بخاطر بسپارید و واقعا فرمولی وجود ندارد.

پسوند ها و پیشوندها در انگلیسی (suffixes and prefixes)

به مثالهای زیر از کتاب اموزش املا زبان انگلیسی توجه کنید:

 • coworker – cooperate – copilot – costar
 • forecast – foresee – foreword – forehead – foremost
 • trucks – taking – being – lovely – crosses – tries – booked

در همه مثال های بالا کلماتی قبل یا بعد از واژه اصلی افزوده شکه نقش و مفهوم کلمه اصلی را تغییر داده. یکی از بزرگترین مشکلات هجای انگلیسی در همین موارد است که ترد ایجاد میکند. مثال چرا در موارد مختلف به کلمات «s» و در موارد دیگر «es» و یا «ies» افزوده میشود. خوشبختانه همه اینگونه موارد قاعده دارد و کافی است قواعد پسوند ها و پیشوندها را بدانید. من در کتاب «خودآموز قواعد املای انگلیسی» تمام این قواعد را توضیح دادم. با مثال های مختلف و کافی شما با قواعد افزودنی های (پسوند ها و پیشوندها) انگلیسی آشنا ی شوید.

کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی

سرفصل های کتاب راهکارهای تقویت املا زبان انگلیسی:

 • پیش‌گفتار
 • سختی نوشتن‌ و نوشتنِ سخـت…
 • به‌تـرین روش آموزش امـلای انگلیسی کدام است؟
 • روش‌های آموزش نوین امـلا چیست؟
 • اما بالاخره به‌تـرین روش کدام اسـت؟
 • الف‌بای انگلیسی..
 • افعـال کمکی..
 • کاربرد حروف بزرگ…
 • فـرم‌های مخفف کلمـات..
 • قوانین جمـع بستن اسامی..
 • جمـع بستن سایر اسـامی..
 • گرامـر هجـایی زمـان‌های مختلف…
 • نکات امـلایی زمـان حـال سـاده
 • (‘s) حالـت مالکیت…
 • نکات املایی زمان‌های استمراری..
 • مواردی غیـر از حالت استمراری که فعـل (ing-) می‌گیرد.
 • نکـات املایی زمان‌های گذشته.
 • قواعـد گرامـرـ امـلایی (-ed) گرفتن افعـال باقاعـده
 • افعـال بی‌قاعـده
 • کلمـات سـاده و مرکـب…
 • 12 قانـون طلایی افزودنـی‌ها
 • قانون افزودن پسوند به تک سیلابی‌ها
 • قانون (e-)
 • قانون (-y)
 • قانـون طلایی (1ـ1ـ2)
 • قانـون هجـای (ei / ie)
 • قانـون هجـای (IA / AI)
 • قانـون ترکیب حروف صـدادار
 • قانـون تکرار حرف بی‌صـدای آخر.
 • قانـون حروف بی‌صـدای صامـت…
 • قانـون (-c)
 • قانـون (C-) ملایم.
 • قانـون حرف (G) ملایم و محکم.
 • مهم‌ترین پیشوندها و پسوندها
 • پسوند (-able / -ible)
 • پسوند (-ant)
 • پسوندهای (-ance , -ant)
 • پسوند (-cal یا -cle)
 • پسوند (-ed  یا t-)
 • پیشوند (for-) یا (fore-) ؟
 • پسوند -ful یا -full.
 • موارد خاص….
 • نوشتن صحیـح اعداد، تاریـخ و مبالـغ.
 • خـطا در کاربـرد (I/me/myself)
 • افزودن نشانـه‌ی قیـد حالـت (ly-)
 • etc.
 • تفاوت کاربردی” they’re/there /their”.
 • تفـاوت کاربردی “who or whom? “.
 • املای آمریکایی و انگلیسی..
 • نشانه‌گذاری..
 • علایـم و نشانـه‌ها ​
 • نقطـه (.) 110
 • علامـت تعجـب (!) 111
 • علامـت سئوال (?) 111
 • ویرگول یا کاما (,) 111
 • آپوستروف (-’) 112
 • خط تیره (ـ) 113
 • خـط ربـط (ـ) 115
 • خـط مایل‌ـ بک‌اسلش (/): 117
 • دو نقطـه (:) 117
 • نقطـه ویرگول(;) 117
 • پرانتـز () 118
 • نشان‌ نقـل‌ قـول‌ (‘‘ ’’) 118
 • ضمیمـه. 119
 • منابع 137

کتاب آموزش دیکته انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان نحوه تلفظ صحیح لغات را یاد می گیرند، که حتما جا دارد توصیه کنم کتاب خودآموز زمان ها در انگلیسی استاد جولایی را نیز تهیه و مطالعه کنید. اما زمان نوشتن آن لغت، هجای صحیح آن را فراموش می کنند. در واقع تقریبا اکثر کتاب های آموزش لغات و زبان انگلیسی، تلفظ لغات و معنای آن را کامل توضیح داده و کمتر دیده می شود در یک کتاب آموزش زبان، آموزش لغت همراه با هجی آن لغت باشد. کتاب خود آموز املای انگلیسی به شما کمک می کند که نوشتن صحیح لغات را بخاطر سپرده و هرگز فراموش نکنید. این کتاب علاوه بر آموزش قواعد املای انگلیسی، علایم و نشانه های نگارش در انگلیسی را نیز توضیح داده است.

شما با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که حتی در فارسی لازم نیست شکل لغت را به ذهن بسپارید و به راحتی میتوانید قواعد پسوند ها و پیشوند ها و افزودنی های مختلف را که بخش عمده ای از اشتباهات نگارشی را به خود اختصاص داده را بیاموزید. شما با بسیاری لغات که تلفظ یکسانی دارند آشنا خواهید شد. این کتاب با حجم بسیار کمی که دارد شما را در مسیر تحصیل در مقاطع مختلف و مسافرت و مهاجرت به بهترین شکل همراهی خواهد کرد.

دانلود کتاب قواعد املای انگلیسی

دوستانی که قصد مطالعه کتاب قواعد املای انگلیسی به صورت pdf را دارند، میتوانند با نصب اپلیکیشن راز موفقیت در گوشی خود این کتاب و سایر کتاب های انتشارات کاپیتان را به شکل دیجیتال تهیه کنند. همچنین در اپلیکیشن چهارخانه (کتاب قواعد املای انگلیسی) نیز میتوانید کتاب را به صورت pdf دانلود کنید.

لیست کتاب های منتشر شده :

افزودن به سبد خرید

اطلاعات بیشتر

وزن 0.4 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب زبان | بهترین کتاب برای یادگیری املای زبان انگلیسی در ایران- محمود جولایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس