Login

Register

Login

Register

باور چیست؟ | چگونه قانون جذب را باور زندگی خود کنیم؟ – راز موفقیت

17 1,890

زمان لازم برای مطالعه این مقاله ارزشمند 11 دقیقه است.


باور چیست؟ (قانون باور چیست؟)

به نظر بنده “قانون باور” برای اولین بار به طور جدی در سال 1905 ، توسط پرفسور ویلیامز جیمز- پدر روانشناسی آمریکا به جهانیان معرفی شد.
قانون باور به زبان ساده می گوید: هر چیزی را قویا باور داشته باشید، در زندگی شما به حقیقت می پیوندد.
در واقع قانون باور یکی از قوانین کاربردی قانون جذب بهشمار میرود. ما در قانون جذب کلید ظهور آرزوها را میزان باور شما به خودتان و امکان دست یابی شما به آرزو میدانیم.
جالب است سرعت جذب را نیز میزان باور شما به امکان جذب تعیین میکند.
بخاطر همین هم هست که من قانون جذب را قانون باور مینامم.

باور، حقیقت را خلق میکند. (دکتر ویلیام جیمز)

من در کارگاه غیر حضوری قانون جذب توضیح میدهم که چرا بعضی مواقع ما روی چیزی حتی تمرکز میکنیم ولی در نهایت چیز دیگری را جذب میکنیم. علت قانون باور است.
شما حتی چیزهایی را که میخواهید جذب نمیکنید، بلکه باورهایتان را جذب میکنید.

شما آنچه را که می بینید بار نمی کنید. شما آنچه را که باور دارید، می بینید. (کتاب رازها و نیازهای موفقیت ایرانی – محمود جولایی)

این جمله را بارها و بارها تکرار کنید تا مفهوم قانون باور را حس و لمس کنید. چون به نظر من انسان است و باورهایش. همه زندگی شما و آینده و حال و گذشته شما را باورهایتان شکل و فرم میدهد و نه هیچ عامل دیگری.

اما اگر از زندگی و آینده و حال و گذشته خود راضی نیستید، بهترین کاری که میتوانید بکنید تغییر بارهای قبلی است.
برای تغییر باورها پیشنهاد میکنم، حد اقل 10 دقیقه وقت بگذارید و مقاله( 50 باور قدرتمند )را در سایت مطالعه کنید و قدرتمندترین باروهای جهان را در خود ایجاد کنید.
من بر این باورم که شما محکوم نیستید تا پایان عمر باورهای کنونی خود را داشته باشید. شما نظرتان چیست؟؟؟ به این موضع خوب فکر کنید و تصمیم جدیدی در رابطه با قانون باورها بگیرید.

 تعریف ساده قانون جذب یا قانون باورها :

“کتاب راز” در تعریف قانون جذب میگوید: “ما هر آنچه را که اغلب به آن فکر می‌کنیم، چه خوب چه بد، جذب خود می‌کنیم.”

فکر کردن یعنی تثبیت و مرور باورها. از این جهت است که من قانون جذب را قانون باورها مینامم و از این پس بحث را با قانون جذب پیش میبریم.

این یعنی افکار مثبت، شرایط و رویدادهای مثبت و افکار منفی، شرایط و رویدادهای منفی را در مسیر ما قرار می دهد.
دوستان، باور کنید یا نکنید،
بخواهید یا نخواهید،
خوشتان بیاید یا نیاید،
این قانون هستی همیشه و در مورد همه کار میکند.

چرا نمیتوانید قانون جذب را قانون باورهای ذهنی خود قرار دهید؟

این سوال بسیار مهمی است که چرا نمیتوانید قانون باورها را در مورد قانون جذب در ذهن خود نهادینه کنید. مگر ایرادات باوری قانون جذب در ذهن شما چیست؟
جواب این سوال بسیار ساده است. چون باورهای دیگری از قبل دارید و باور جدید یعنی قانون باور قانون جذب را با آنها در تعارض میبینید.
حال مجددا و منصفانه در این مقاله ببینیم آیا قانون جذب ایراد دارد یا اینکه آن را بد به ما فهمانده اند و یا ما بد برداشت کردیم:

قانون جذب می گوید: لطفا در زندگی نسبت به همه چیز خوشبین باشید.
قانون جذب می گوید: امیدوارانه گام بردارید و هرگز به خود ترس راه ندهید.
قانون جدب می گوید: افکارت را مثبت و همسو با خواستهات تغییر بده.
قانون جذب می گوید: عملگرا باش. اقدام مفید و موثر را همیشه انجام بده و کوتاه نیا تا به هدفت دست پیدا کنی.
میبینید که تا اینجا ایرادی در آن نیست. در ادامه بطور غیر مستیقیم بیشتر به این موضوع میپردازیم. غیر مستقیم تا مقاومتهای ذهنی شما را تحریک نکرده باشم.
شما باید قانون باورها را زندگی کنید تا زندگی شما باورمند و پر از موفقیتهای بزرگ شود.

اگر شما می خواهید قانون جذب را زندگی کنید، کافی است باورمندی (قانون باور ها) را در زندگی خود جزو سبک زندگی خود گردانید.

 آیا هنوز این قانون را قبول ندارید؟

 • آیا تصور می‌کنید فقط در مورد چیزهای کوچک جواب می دهد؟
 • یا شاید به این باور رسیده‌اید که فقط گاهی و یا تنها در مورد افراد خاصی جواب می‌دهد؟
 • یا شاید هزاران سوال و ابهام دیگر در ذهن دارید.
 • می‌دانید در پاسخ به تمام این ابهامات من یک جمله دارم!!!
 • با پذیرش یا رد کردن آن به چه نتایجی می رسید یا رسیده‌اید؟؟؟
 • کمی منطقی باشید، اگر درست باشد چه؟!
 • اگر این باور زندگی شما را زیر و رو کرد چه؟
 • با رد آن به چه نتایجی می رسید؟ در تمام این سالها با تردیدهای خود به کجا رسیده‌اید؟
 • به این موضوع خوب فکر کنید؟

قانون-جذب-آرزوها، قانون-باورها

می‌دانید بسیاری افراد بصورت عادت و یا بخاطر آسیب‌های کودکی به خیلی از پدیده های واقعی در پیرامون خود نگاه غیر واقعی و تردیدآمیزی دارند.
بله عادت به ناباوری، خود قانونی فراگیر شده است.
برای اینکه در شما انگیزه باورپذیری ایجاد کنم، به شما این تضمین را می‌دهم که اگر 12 اصل زیر را به عنوان اعتقادات 12 گانه ذهنی خود در تمام جوانب زندگی بکار ببندید،
در کمتر یک هفته معجزات یکی پس از دیگری در زندگی شما رخ خواهد داد.
با ایمان و باور قوی ادامه مقاله را بخوانید و روی هر اصل کمی فکر کنید تا دریای ذهن شما را با چالش و هیجان و احساس متلاطم کند.

اگر شما این 12 اصل را در نظام باورهای خود به اعتقاد تبدیل کنید، 12 قفل ذهن و ضمیر ناخودآگاه شما بر دنیای خیال و آرزو باز شده و از آن پس موفقیت در زندگی شما به یک عادت بدل خواهد شد، چون شما قانون باور ها را در زندگی خود زندگی خواهید کرد.

برای اینکه در شما انگیزه باورپذیری ایجاد کنم، به شما این تضمین را می‌دهم که اگر 12 اصل زیر را به عنوان اعتقادات 12 گانه ذهنی خود در تمام جوانب زندگی بکار ببندید، در کمتر یک هفته معجزات یکی پس از دیگری در زندگی شما رخ خواهد داد. به شرطی که باورمندانه قانون باور را همیشه و هر لحظه در 7 روز سبک زندگی خود کنید.
با ایمان و باور قوی ادامه مقاله را بخوانید و روی هر اصل کمی فکر کنید تا دریای ذهن شما را با چالش و هیجان و احساس متلاطم کند.

قانون-جذب، قانون-جذب-کاینات

12 اصل “قانون باور” و یا “باور قانون جذب”:

قانون قانون است:

قانون، تردید نمی پذیرد. شما نمی تواند بگویید من باید قانون جاذبه را آزمایش کنم تا آن را بعنوان یک قانون واقعی بپذیرم. آیا هرگز می تواند تصور کنید از طبقه دهم خود را به پایین پرت کنید تا اگر قانون جاذبه جواب داد آن را بپذیرید؟ اولین اصل و مهمترین اصل قانون جذب می گوید:

اگر در عملکرد آن تردید کنی، هرگز نتیجه دلخواهت را جذب نمی کنی.

شما اتفاقات (خوب یا بد) پیرامونتان را براساس تفکرات و باورهایتان تجربه میکنید:

میخواهید آینده شما را پیشگویی کنم.
کافی است سه روز با شما باشم.
تا با کیفیت و جنس افکار غالب شبانه روزت آشنا بشم. من پیشگو نیستم. من از اصل دوم قانون باور های قانون جذب استفاده میکنم.
کسی که همیشه در مورد بیماری و خطر بیمار شدنش صحبت می‌کند، بیشتر بیمار می‌شود و کسی که اغلب در مورد پول و ثروت صحبت کند، در فراوانی، رفاه و آسایش به سر خواهد برد.
راز بزرگ امروز بر من و تو آشکار شده. دیگر تردید جایز نیست. شما همه حوادث زندگی را براساس تفکراتتان جذب می کنید. شما با تمرکز بر روی چیزی یا شرایطی باعث می شوی دقیقا همان چیز یا شرایط جذب تو شود.

قانون-جذب، قانون-جذب-کاینات

شما با توجه و باور به هر چیز، آنرا به سمت خود جذب می‌کنید، حتی اگر در واقع آن را نخواهید:

ذهن شما قضاوت نمی کند.
خوب یا بد نمی‌شناسد.
هر چیزی به آن وارد شود و در آنجا بماند، به کائنات سفارش موارد مشابه میدهد.
من همیشه این اصل را اینطور توضیح می دهم: ضمیر ناخودآگاه خصلت کودکانه دارد. ساده انگار است و زود باور. هرچه به او بگویید باور می‌کند و بلافاصله اقدام می کند.
پس جای تعجب ندارد که آدم بدهکار، بدهکارتر می‌شود و شاید تعجب کند که چرا قانون جذب در مورد او جواب نمی دهد؟!
من بارها در مشاوره ها و سمینارها افراد زیادی را دیدم که فریاد می زنند: من این مشکلات را نخواستم! من این بیماری را جذب نکردم! من چطور 40 سال بدبختی و بیچارگی را برای خودم و خانواده ام طلب کرده‌ام؟! مگر می شود کسی چیزی علیه خود بخواهد؟!
بله عزیزان می شود.
ما در قرنی زندگی می کنیم که بیشتر از هر دورانی بر علیه خشونت، جنگ و تروریسم گفتگو می شود. میلیون‌ها نفر تظاهرات علیه جنگ می کنند. تمام خبرها متمرکز موضوع تروریسم و بدی‌های آن شده، پس چرا روز به روز این موضوعات فراگیرتر می شوند؟؟؟!!!

سعی کنید افکار خود را تحت هر شرایطی مثبت نگه دارید. اجازه ندهید افکار و باورهای منفی فضای ذهن شما را تسخیر کند.
برای شروع یک هفته اخبار نبینید و اخبار نخوانید و اخبار نگویید. من سالهاست که اخبار نمیبینم! را ستش من حتی تلویزیون هم نمیبینم.
من تمام ورودیهای ذهنم را تحت کنترل دارم. من کتاب خوب و مفید را برای ساخت فکر و باور خوب در مقابل ورودیهای ذهنم قرار میدهم.
اگر فکر میکنید زیاد فرصت مطاله ندارید، لطفا فقط یک کتاب را بخوانید: رازها و نیازهای موفقیت ایرانی. این کتاب لقب هزار کتاب برای تغییر باورها گرفته.

هر چه بیشتر بر چیزی توجه و تمرکز کنید، آن فکر قویتر می‌گردد: (فرمول قانون باور)

بر اساس تجربیات بالینی، شما با تفکر متمرکز و متوجه به چیزی از طریق قانون جذب، آن فکر را قوی و قوی‌تر خواهید کرد.
این اصل مهم این قابلیت را به شما می دهد که زندگی خود را با افکارتان پرورش داده، ساخته و آرزوهایتان را تجربه کنید، شما بیشتر و بزرگتر می خواهید و بزرگتر .

بیشتر بر خواسته خود متمرکز می‌شوید، حاصل این کار اتفاق باشکوهی است، آری بطور تضمینی روزی به آنان دست خواهید یافت.البته این اصل برای افکار منفی هم کارساز است. شما با تمرکز و توجه بر نگرانی‌های خود باعث می‌شوید، احتمال وقوع اتفاقات بد را به شدت افزایش دهید.

احساسات شما، قطبنمای مغناطیس درونی شماست: (سوخت قانون باور)

احساسات خود را شناسایی و تقویت کنید. شما می‌توانید به احساسات خود اعتماد کنید، تا آن که بیش از حد برای تصمیم گرفتن فکر نکنید. لازم نیست مدت‌ها و شاید سال‌ها در تردید باشید. شما می‌توانید از پیشرفته‌ترین ماشین تمام اتوماتیک و رایگان موجود در جهان استفاده کنید. ببینید چه حسی دارید. کدام راه احساس بهتری به شما می‌دهد.

حس خوب یا بد شما نسبت به موضوع راهنمای شما در زمان تردید است.
اگر احساسات خود را خوب شناخته باشید و خوب آموزش داده باشید به احتمال 99 درصد کافی است از آن بهره ببرید.
حتما شما نیز بسیار شنیده اید که افراد شکست خورده می گویند، از اول برای انجام این کار حس خوبی نداشتم. نسبت به فلانی حس خوبی نداشتم. پس، به ندای قلب خود گوش فرا دهید.

 فکر و باور مثبت باعث می‌شود اتفاقات خوب با سرعت بیشتری برایتان رقم بخورد:

برادران هیکس در کتاب راز می‌نویسند:
خواستن و اشتیاق واقعی “شامل تمرکز به یک موضوع آن هم به صورت کاملأ مثبت نگرانه می‌باشد.”
وقتی که به موضوعی با دقت نظر کامل و تمرکز به گونه‌ای مثبت می‌نگرید، آن مسئله بسرعت برایتان به وقوع خواهد پیوست . . . شک نکنید.”

قانون-جذب، قانون-جذب-کاینات

آری دوستان، اینها دروغ نیست!
کلاهبرداری و شیادی نیست!
اینها واقعیت قوانین هستی است!
خداوند رحمان جهان هستی را در فضای بی نهایت قانونمندی آفرید و کلید آن را “فکر و باور” نامید و این کلید را در ذهن تو قرار داد. حال این تو هستی که از این کلید خوب یا بد استفاده می کنی! همیشه هم استفاده می کنی! تفاوت افراد موفق و ناموفق تنها در چگونگی کاربرد این کلید است.

برای ایجاد هر تغییر، شما باید مسایل را آنطور که دوست دارید باشد ببینید و نه آنگونه که واقعا هستند: (قانون باور را از خودتان شروع کنید)

این وهم و دیوانگی نیست.
این دیدن آینده در امروز است.
همانگونه که گذشته را از ذهن می‌گذرانید، آینده را نیز در ذهن زنده کنید. آینده‌ای که رویاهایتان را تحقق یافته نشان می‌دهد.
این رازی بزرگ است که تنها افراد موفق می‌دانند و من در کتاب خودم “رازها و نیازهای موفقیت ایرانی” از آن با عنوان “تجسم خلاقانه” یاد کردم.
مایکل فلپس هر شب قبل از خواب، خود را برنده تجسم می کرد. همانگونه که می‌بینید وی در حال حاضر پرافتخارترین قهرمان تاریخ بازی‌های المپیک و دارنده 22 مدال شنا است.
در این راز آمده: به منظور تاثیر هر چه بیشتر تفکرات مثبت شما بر روی اتفاقات، بایستی نادیده بگیرید که چه کارهای دشواری هستند و همچنین به این که دیگران شما را چگونه می‌بینند کاملاً بی توجه باشید. بایستی تمام تمرکز خود را تنها حول این محور بگنجانید که دوست دارید چه اتفاقاتی برایتان به وقوع بپیوندند.

منتظر شادی و سلامتی باشید و در ذهن ببینید که شاد و سلامت هستید. شادی و سلامتی در راه است.

در روز 10 دقیقه به طور جدی به رویاها و اهدافتان اختصاص دهید: (فکر و باور تولید کنید)

من نگفتم یک ساعت، تنها ده دقیقه از 1440 دقیقه شبانه روز خود را به فکر کردن در مورد آنچه از زندگی می‌خواهید اختصاص دهید.
با این کار هم هر روز انرژی و انگیزه می گیرید و هم مدام افکار مثبت سازنده را به کائنات ارسال می کنید. واقعا بپذیرید موفقیت کار سختی نیست.

برادران هیکس می‌گویند: “این عمل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بسیار افزایش می دهد.

باور داشته باشید موفقیت تمام شدنی نیست و همه مردم جهان از آن سهمی دارند:

منابع جهان لایتناهی است. برای همه به یک مقدار هست.
شما در فراوانی زندگی میکنید. لطفا تصور کنید که شما در فراوانی هستید! گفتم فقط تصور کنید! آیا این کار سختی است؟ پس لطفا از امروز در دنیای فراوانی زندگی کنید و نه در کمبود و محدودیت و رو به زوال و نابودی.
ببینید در دنیای اینترنت هر روز می شنویم فردی با برند جدید و یا سایت متفاوتی وارد شد و به موفقیتهای بزرگ دست یافت. این درحالی است که عده بسیار زیادی هم وارد نمی‌شوند،
چون تصور می کنند مارکت پر شد و دست زیاد شد و فرصت پایان یافته.
کدام باور را قبول کنیم؟ کدام قانون باور را اجرا میکند؟

جهان را مخزن تمام نشدنی موفقیت فرض کنید. هر کس می تواند هر چقدر بخواهد از آن بهره ببرد.

محدودیت در ذهن شماست. در کودکی آن را در ذهن همه ما کاشته‌اند. باور کنید هیچ محدودیتی در بیرون از ذهن شما وجود ندارد. حتی محدودیت و کمبود بیرون از ذهن شما معنی ندارد.
این باور را در خود زنده نگه دارید که موفقیت دیگران، هرگز موفقیت شما را محدود نمیکند.

قانون-جذب، قانون-جذب-کاینات

هرگز اجازه ندهید در ناامیدی ها غرق شوید. حتی بزرگترین شکست‌ها موقتی است:

اگر ما قانون جذب را پذیرفته باشیم، خوب می دانیم که یاس، ناراحتی و نگرانی تنها باعث جذب اتفاقاتی است که ناراحتی، نگرانی شما را بیشتر خواهند کرد.
باور ندارید قانون باور را امتحان کنید. یک روز از صبح تا شب، افکار، باور و احساسات ناخوشایند در خود ایجاد کنید. ما ایرانی ها استاد خلق حال بد در خود هستیم.
بعد ببینید چه اتفاقاتی برایتان رخ میدهد؟
بنابراین بر اساس اصولی که در بالا اشاره شد “بجای حسرت خوردن برای از دست دادن آرزوهایتان، تنها به آنچه دوست دارید و می خواهید، فکر کنید.”

قانون-جذب، قانون-جذب-کاینات

https://razemovafaghiat.com/7-myths-on-law-of-attraction

از پیام های بد و منفی روی برگردانید:

یک پیام منفی ساده و کوچک، میتواند یک باور قدرتمند مخرب در ذهن شما بسازد. این کارکرد قانون باور را نشان می دهد. آیا نمی خواهید از این قانون برای ساخت باورهای مثبت سود برید؟
اگر با افکار من آشنا باشید، می‌دانید که من توصیه میکنم (مخصوصا در ابتداری راه تغییر) از اخبار منفی، از دوست منفی، از صحنه منفی، از متن منفی برای همیشه خداحافظی کنید.
با دیدن خبرهای جنگ و خونریزی در جای جای جهان، بشر هرچه بیشتر از همان اتفاقات را جذب حیات بشریت می‌کند. جالب است این کار را بیشتر ادامه میدهد.
در یک دهه گذشته بیشتر از هر زمان واژه های ضد تروریستی در صدر اخبار ملل جهان قرار داشت. اما امروز چقدر این پدیده جهان گیر شده؟
براستی چرا؟ اگر قانون جذب عمل نمی کند پس توضیح این اتفاقات چیست؟؟؟!!! چرا با اینهمه تلاش برای ریشهکن کردن تروریسم، هر روز شاهد رشد بیشتر این پدیده شوم هستیم؟
وقتی از مادر ترزا برای شرکت در تظاهرات ضد جنگ دعوت کردند، او مخالفت کرد و گفت: هیچ گاه در تظاهرات ضد جنگ شرکت نمیکنم. اگر تظاهرات حمایت از صلح داشتید دعوتم کنید!

شما با شنیدن خبرهای بد و دیدن تصاویر دلخراش تنها موجب می گردید به آنان بیشتر و متمرکزتر فکر کرده و شانس اتفاق افتادن موارد هم فرکانس را بشدت افزایش دهید.

 علت تمام مشکلات ارتباطی با دیگران نیز “خود” شما هستید نه هیچ “کس دیگر”: (باورهایت را دادگاهی کن!)

چقدر در همسر یا دوست خود خوبی‌هایش را می‌بینید و آن‌ها را به زبان می‌آورید؟
چقدر آدم ایراد گیری هستید؟
چقدر از صبح تا شام، از دولت و شهرداری و اداره مالیات و … انتقاد میکنی؟
چقدر فرزندان خود را بابت اینکه آنطور که شما می‌خواهید نیستند یا عمل نمیکنند ملامت می‌کنید؟
توجه به مسائل منفی در دیگران میتواند براحتی موجب ویرانی روابط شخصی شما گردد.
بهترین روش تربیت هم تشویق است. امروزه این به اثبات رسیده که با این ذهنیت که “هیچ چیز به وقوع نخواهد پیوست مگر آن که شخصا آن را جذب کرده باشید
“می‌توانید از روابط بد با همسر و اطرافیان رهایی یابید.

17 نظرات
 1. نقدی نظرات کاربران

  خداروشگر که با شما آشنا شدم . این هم نتیجه خواست خودم برای آشنایی بیشتر با راز هست. من قبلا خیلی سعی کردم از راز استفاده کنم و تاحدودی موفق نبودم الان که دروس و مقالات شما رو میخونم میفهمم ایراد کارم کجا بوده . از حضورتون ممنونم شما میتونستید اینها رو فقط برای خودتون استفاده کنید ولی با صحه صدر در اختیار همه میگذارید ممنونم

 2. ناهید نظرات کاربران

  درود به استاد بزرگوارم,خوشحالم این مقاله را هم خواندم,و خبر خوبی که برایتان دارم من خیلی وقته از درون و با تمام وجود به قانون جذب ایمان اوردم,و در دوره بیستو یک جلسه شما روز به روز داره عمیق تر میشه و این دوازده اصل به زندگی من جاری شده,و ازش استفاده میکنم,,با ارزوی سلامتی برای شما بهترین استاد

 3. نقدی نظرات کاربران

  سلام باز هم مقاله رو خوندم عالی بود

 4. نسیم نظرات کاربران

  با سلام ، مقاله عالی بود ، من ایمان دارم با استفاده از قانون جذب به تمام موفقیت هایم میرسم و از زحمات شما استاد عزیز سپاسگزارم که ما را در این مسیر همراهی میکنید

 5. نظرات کاربران

  درود بر شما خانم مهرآرای عزیز

  بسیار خوشحالیم که این مقاله مورد توجه دوستان قرار گرفته، واقعا به نکته جالبی اشاره کردین ای کاش دوستان هزینه کم این دوره را ملاک ارزشگذاری خود قرار ندهند. ای کاش دوستان درس یک و دو که رایگان هم هست را دانلود و مطالعه کنند و بعد تصمیم بگیرند که ادامه دهند یا نه.

  موفق باشید

 6. النااز نظرات کاربران

  با سلام خدمت استاد عزیز. با خوندن این مقاله فوق العادتون جواب خیلی از سوالهامو گرفتم و به نوعی فکر میکنم این دوره درسها هم یه جذب برام بوده حالا فکر میکنم اگر این دوره قیمتش ده برابر بود بازم ارزش این اطلاعات و مهمتر این حال عالی رو داشت. کمال سپاسگذاری رو دارم بابت مقاله پر محتواتون.

 7. فاطمه کریمی پور نظرات کاربران

  سلام استاد .عالی بود واقعا همینه .عاللللللی بود من از این آموزه ها استفاده میکنم .خداقوتتتتتت

 8. مهدی شیخ نظرات کاربران

  سلام استاد عزیز ، فقط میتونم بگم حرف نداشت و عالی بودو چراغ های زیادی رو در ذهنم روشن کرد وراهکارهای بسیاری رو پیش روم قرار داد به همین جهت تصمیم گرفتم این مقاله فوق العاده رو برای خودم صوتی کنم تا مدام توی گوشم باشه و راهکارهای ارائه شده بشه جزئی از رفتارهام ، سپاس بی نهایت دارم از شما استاد دلسوز و مهربان

 9. سعیده رجبی نظرات کاربران

  سلام استاد عزیز. مقاله فوق العاده بود. جواب چند سوالمو گرفتم. وقتی این جملات شمارو میخونم یا ویسهاتون رو گوش میدم فک میکنم انگار شما کاملا با زندگی من آشنا هستین و بهترین راهکارهارو ازتون یاد میگیرم. ممنون ازتون.

 10. محمدی نظرات کاربران

  مطالبتون خیلی عالی و کاربردی هستن

 11. فرزانه نظرات کاربران

  بسیار عالی بود

 12. الهه نظرات کاربران

  سلام استاد جولایی مقاله تون مثل همیشه فوق‌العاده بود واقعا زندگی مارو باورامون می‌سازه

 13. زهرا مصلحی نظرات کاربران

  بسیار بسیار عالی و پر محتوا بود.من هم قبل از اشنایی با قانون جذب فکر میکردم زندگی بر اساس این باشه که هر چه پیش اید خوش اید اما خداروشکر خوب موقعه ایی با این قانون و استاد بزرگش اشنا شدم و واقعا به عینه فهمیدم که زندگیم به باور ها و خواسته ها و تلاش خودم بستگی داره که زیبا باشه یا نه.برای کسب اطلاعات بیشتر میشه از کتاب راز ها و نیاز های نوشته استاد هم کمک گرفت.من واقعا دارم معجزات این قانون رو با دوره و کتاب استاد میبینم.خدایا سپاسگذارم.

 14. مرجان نظرات کاربران

  سلام و سپاس مقاله بسیار ارزشمندتون
  معتقدم که زیاده گویی خواننده رو خسته می کنه و مقاله شما عالی و بسیار دقیق و کاربردی بود .
  سبکتون عالیه . موفق و موید باشید

 15. شیرین ثناگو نظرات کاربران

  مطلبتون عالی بود حتماا سعی میکنم عملی کنم

 16. منیر نظرات کاربران

  خیلی عالی بود ممنون استاد جولایی عزیز.واقعا تمام موارد مقاله عین حقیقته من در چند ماه آشنایی با قانون جذب فهمیدم به هر چیزی فکر کنم و تمرکز داشته باشم چه خوب و بد اتفاق میوفته ،پس بهتره همیشه مثبت باشیم و به اتفاقات خوب فکر کنیم

 17. فاطمه نظرات کاربران

  عالی بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما پس از بررسی منتشر می شود

پشتیبانی سایت توسط : پشتیبان وردپرس